Cau del Duc

Cau del Duc del Montgrí

El Cau del Duc, és una cova càrstica situada al vessant sud de la muntanya de santa Caterina, al massís del Montgrí. Hi ha diferents maneres d’arribar-hi, ja que l’austeritat d’aquest vessant de la muntanya limita el creixement de la vegetació, però la més accessible prové del coll de Santa Caterina o de la Creu, seguint per les “roques planes”. Es troba a uns 200 metres sobre el nivell del mar. És visible des de qualsevol punt de la vila de Torroella de Montgrí.
Rep el nom d’un ocell rapinyaire que habitava al Montgrí, el Duc.
Com que el massís és de pedra calcària, s’ha anat format al llarg dels anys a causa de les aigües de pluja que s’hi anaven filtrant.
Gràcies a la seva situació, d’esquena al vent de tramuntana i encarat a sud, va ser habitada durant el paleolític inferior, és a dir, ara fa uns 300.000 anys més o menys. En aquest indret s’hi han trobat una gran quantitat d’eines fossilitzades, algunes de les quals, estan exposades al museu de la vila.
També cal destacar el cau del Duc d’Ullà. Situat al vessant sud de la muntanya d’Ullà, de dimensions molt inferiors a les del seu veí i a una alçada d’uns 250 metres sobre el nivell del mar.
En aquest cau també s’hi ha trobat molts utensilis que han estat datats a un període d’entre 200.000 i 400.000 anys.
S’ha comprovat que moltes de les eines fossilitzades trobades al cau del Duc de Torroella, van ser fetes al cau del Duc d’Ullà, això porta a deduir que hi havia una relació entre els habitants dels dos caus.
Segons un estudi de l’Eduard Carbonell, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, els primers homes que habitaven la zona del Montgrí, eren alts i forts, capaços de pujar del riu al Montgrí en 10 minuts però amb una esperança de vida dels quals no devia superar els 20 anys.

Cau del Duc del Montgrí
Cau del Duc del Montgrí
(Visited 1.756 times, 1 visits today)